Schoolgrootte, groepsgrootte en leerling-populatie

Op 1 augustus 2017 bedroeg het aantal ingeschreven leerlingen op de school 164. Het aantal leerlingen is iets toegenomen t.o.v. het vorige cursusjaar. Met name in de groepen 1 en 2 hebben we nieuwe leerlingen mogen begroeten.

Het aantal groepen in het cursusjaar 2017-2018 zal gehandhaafd blijven op zeven. Naast de gecombineerde groepen 1/2 is er een combinatiegroep 7/8.

De meeste vierjarigen die worden ingeschreven hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten. We signaleren dat het aantal aanmeldingen van vierjarigen in de kleuterbouw enigszins toeneemt. Het is opvallend dat veel kinderen van oud-leerlingen bij onze school worden/zijn ingeschreven. Dat geeft aan dat zij, de ouders,  het naar hun zin hebben gehad op onze school en daar met vertrouwen hun kind plaatsen. De leerling-populatie vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school.

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen middels het LVS (leerling volgsysteem) van Cito. Gedurende het cursusjaar worden de kinderen op allerlei (vak)gebieden getoetst. Na het maken van  uitgebreide analyses wordt de kinderen zoveel mogelijk “onderwijs op maat” gegeven. Dit levert goede tot zeer goede resultaten op. De gemiddelden liggen altijd op het A of B niveau. (dus boven het landelijk gemiddelde)

Ook dit jaar heeft onze school (groep 8) weer erg goed gescoord op de eindtoets van Cito. Met een score van 538,5 (op een schaal van 501 tot 550) kwamen we bijna 4 punten boven het landelijke gemiddelde uit.

Het aantal leerlingen per groep is afhankelijk van het aantal leerkrachten dat door het ministerie van onderwijs wordt toegekend. Tevens is het aantal groepen voor het komend schooljaar afhankelijk van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande
schooljaar aan de school stond ingeschreven.

Bij de start van het cursusjaar 2017/2018 bedraagt de groepsgrootte:

  • groep 1/2            15 leerlingen
  • groep 1/2            17 leerlingen
  • groep 3                28 leerlingen
  • groep 4                26 leerlingen
  • groep 5                26 leerlingen
  • groep 6                24 leerlingen
  • groep 7/8            29 leerlingen

Het aantal leerlingen in de groepen 1/2 zal nog gaan toenemen in de loop van het jaar daar kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar school mogen.

In het nieuwe schooljaar zullen er 2 groepen hoogbegaafde kinderen in de OBS Bijvanck worden geplaatst. Het betreft een groep 4 en een groep 5/6. Zij zullen les krijgen van speciaal opgeleide leerkrachten.

Reacties zijn gesloten.