Groep 4 – Lianne/ Wendy

De leerkrachten:

Wij zijn Lianne Beek en Wendy Lanphen. Sinds dit schooljaar begeleiden wij groep 4. Beide zijn wij al vele jaren werkzaam in het onderwijs en hebben ervaring in veel verschillende groepen. Juf Wendy is naast groep 4 dit jaar ook werkzaam in groep 6.

DSC_2635

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school komen. En op hun eigen niveau kunnen werken. 

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 4 zijn:

Rekenen: Er wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. Wij gaan verder met rekenen t/m 100. Wij leren de tafels 1 t/m 10. Daarnaast beginnen wij met klokkijken.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, ontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep 4 aan bod komen zijn o.a.: -ei/ij, -eind -d, -open en gesloten lettergrepen, -ou/au, -aai/ooi/oei en -ch/cht, -s/z, -v/f . Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taal Actief.

Lezen: het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Timboektoe en Nieuwsbegrip.

Presentaties: in de loop van het jaar houden de kinderen een  boekbespreking en een spreekbeurt.

Wereldoriëntatie: komt aan bod door middel van verhalen en filmpjes.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de  koningsspelen en schoolreis.

Data:
Sportdag woensdag 27 september.
Excursie ontdekhoek donderdag 9 november.
Presentatie dinsdag 10 april.
Koningsspelen vrijdag 20 april.
Avondvierdaagse maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei.
Meester/ juffendag woensdag 30 mei.
Schoolreis dinsdag 10 juli.

Communicatie en afspraken:

Wij zijn altijd bereikbaar via de mail, lianne.beek@obsbijvanck.nl en wendy.lanphen@obsbijvanck.nl.  Daarnaast kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnen lopen. Wij maken graag wat tijd voor u vrij.

Klik op de foto om hem te vergroten.
g37473a_0004     Openbare basisschool Bijvanck 2017-2018

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.