Nieuws

Open dag

U bent van harte welkom op onze open dag op woensdag 21 maart tussen 9.00- 12.00 uur.
Op deze dag zijn er ouders van leerlingen aanwezig om u te informeren, rond te leiden en vragen te beantwoorden. De koffie staat klaar.

Gymrooster

Voor de periode na de voorjaarsvakantie tot aan het einde van het schooljaar, is het gymrooster enigszins aangepast. Het betreft enkele gymlessen op de woensdag en de donderdag.

Cito schooljaar 2016- 2017

Ook dit jaar heeft groep 8 weer prima gescoord op de eindtoets van Cito. Op een schaal van 501 tot 550 scoorden zij gemiddeld 538,6 hetgeen 3 punten hoger is dan het landelijk gemiddelde. Bovendien hebben alle kinderen overeenkomstig hun mogelijkheden en advies gescoord. De leerlingen zijn dan ook allemaal geplaatst op de school en afdeling van hun voorkeur. Daar zijn we heel blij mee en trots op.

Continurooster

De tijden zijn, maandag, dinsdag, donderdag 8.30- 14.30 uur voor alle groepen en woensdag 8.30- 12.30 uur. Op vrijdag 8.30- 11.45 uur voor de groepen 1 t/m 4 en van 8.30- 14.30 uur voor de groepen 5 t/m 8.

Schoolfoto’s

Van veel activiteiten op school worden foto’s gemaakt. Deze zijn terug te vinden onder het kopje foto’s op onze website.
De foto’s van de afscheidsmusical van groep 8 zijn al geplaatst bij foto’s.

Vakantierooster

Een overzicht van de vakanties en studiedagen kunt u vinden onder het kopje “Agenda” op de website.

Jaarkalender

In de eerste week van het schooljaar krijgen alle kinderen de ouderkalender voor het komende schooljaar mee. U vindt deze jaarkalender ook op de website onder het kopje “Contact” “Documenten”.

Nieuwsbrief

Wij versturen de maandelijkse nieuwsbrieven per mail naar ouders. Mocht u deze niet digitaal hebben ontvangen, geef dat dan a.u.b. door aan de leerkracht van uw kind.
De nieuwsbrieven zijn ook op deze site terug te vinden onder “documenten”

 

 

Reacties zijn gesloten.