Ons logo

Het logo bevat vrijwel alle elementen die betrekken hebben op onze school.

Het deel OBS (openbare basis school) is in drie kleuren uitgevoerd omdat deze in de school zijn terug te vinden.

De verschillende tinten groen symboliseren de omgeving van de school. We staan uiteindelijk in een van de groene harten van Nederland, daar waar ’t Gooi zo bekend om is. Groen en blauw symboliseren de natuur en de blauwe lucht.

Vorm

De ronde vorm is gekozen omdat goed onderwijs een zaak is van begeleiden , evalueren, terugkoppelen en de begeleiding van een kind steeds weer opnieuw begint. Onderwijs is een cirkel in beweging en gaat steeds weer door. Als een onderdeel is beëindigd, vindt er weer een nieuwe cirkel plaats. Goed onderwijs start opnieuw en we gaan steeds weer een nieuwe situatie met het kind aan. Onderwijs vindt plaats binnen de cirkel maar de volgende cirkel sluit weer aan. Bovendien zijn acht cirkels gekozen omdat we werken in een achtjarig klassensysteem wat door bepaalde kenmerken wordt gekarakteriseerd. Let wel: de cirkels kunnen elkaar ook weer overlappen en men vindt elk facet in de cirkel a.h.w. ook weer terug in de andere cirkels. Toch kan een illustratie ook kenmerkend zijn voor een jaarklas die het vertegenwoordigt.

Groep 1

In deze cirkel vind je een lachend gezicht dat gekenmerkt wordt door het speels aspect. Kinderen mogen/moeten spelen en krijgen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De leerkracht observeert en interpreteert. Op basis daarvan wordt er van het kind uitgegaan. Wie het logo van de Kinderboekenweek kent weet waarop ik dit poppetje heb gebaseerd. Inderdaad is leesbeleving nog heel emotioneel en het voorlees- en verhalende aspect neemt nog een grote plaats in. Geborgenheid is een voorwaarde.

Groep 2

Spelen is nog steeds belangrijk en dat zal in de school nog een lange tijd belangrijk blijven. Daarnaast gaan we uit van een leesontwikkeling die langzaam plaats gaat vinden. Expres is het boek gedeeltelijk getekend.In plaats van een pop is nu de kubus gebruikt om ook het bouwaspect een plaats te geven.

Groep 3

Niet alleen het lezen gaat nu een belangrijke plaats innemen, ook het schrijven gaat zijn ontwikkeling niet uit de weg en we zien naast het potlood ook de pen een plaats krijgen. De frisse kleuren van deze cirkel geven het speelse en open karakter aan de sfeer van deze groep en de school.

Groep 4

Hier gaat qua ontwerp het idee van jaarklassensysteem een beetje losgelaten worden. Dit is expres gedaan, want er wordt steeds meer uitgegaan van de individuele kwaliteiten van het kind dat evengoed in acht jaar een afgerond beeld moet hebben. De volgende cirkels worden min of meer gebruikt om aan te geven dat er zich in de school zaken afspelen die kenmerkend zijn voor de Bijvanckschool. In de vierde cirkel staat de computer centraal. Een niet meer weg te denken onderdeel dat zich al veel eerder afspeelt maar dat zich op cognitief gebied weet te manifesteren in onze school.

Groep 5

Sport en spel vindt men in deze cirkel. Let op de bal in de hangende ring. Lichamelijke opvoeding is bij de wet geregeld en is een verplichting voor de school. En dat is maar goed ook!

Groep 6

In dit gebied is de muziek aangegeven. Een voorloper naar het groep7-koor. Ook hier vind je de zaakvakken terug. Het bloemetje vertegenwoordigt het Biologie-aspect, de wereldbol gaat voor Aardrijkskunde en de donjon is representatief voor Geschiedenis. In groep 6 gaan deze vakonderdelen een wezenlijk onderdeel van deze groep vormen.

Groep 7

Schoolkamp is uit onze school niet meer weg te denken en duidelijk is de fiets te vinden en het tentje op de achtergrond. Boven de tent vind je een gedeelte van de Engelse vlag die vertelt dat het Engels vanaf dat moment een belangrijke rol gaat spelen en dat de kinderen daarin worden onderwezen.

Groep 8

Voortgezet onderwijs speelt een rol, zie de afkorting waarin de v.o. te vinden is. Maar je vindt er ook het vraagteken op zijn kop in . In het Cito vind je dit vraagteken terug en voor menig kind staat het ook even op de kop. De Cito-toets neemt zijn plekje in het geheel van groep 8 in.

Maar daarnaast is er ook sprake van voorbereiding van de musical met een lach en een traan. Het afscheid is daar….

De 9e cirkel

Je kunt zeggen dat er zoveel extra’s voor de kinderen gedaan wordt, dat een kind meer meekrijgt dan alleen maar acht jaar onderwijs. In de 9e cirkel schenken we aandacht aan de creatieve aspecten van onze school, de Hatexmiddag, die in samenwerking met de andere afdelingen niet meer is weg te vlakken. Ook hierin beantwoordt de 9e cirkel aan dat aspect extra dat wij binnen de school, de school binnen een samenwerkingsverband, als voordeel hebben.

Reacties zijn gesloten.