Schooltijden

Bij ons op school hanteren we een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen met de leerkracht in de klas. Onder toezicht spelen zij tijdens hun middagpauze buiten. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein en om 8.25 uur gaat de bel waarna de kinderen naar binnen gaan. Om 8.30 uur starten de lessen. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn alle kinderen om 14.30 uur uit. Op woensdag eindigt voor alle kinderen de les om 12.30 uur. Vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw (de groepen 1 t/m 4) vrij. Zij gaan om 12.00 uur naar huis. De bovenbouw (de groepen 5 t/m 8) gaat dan nog door tot 14.30 uur.

In het onderstaande schema staan de schooltijden samengevat weergegeven.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8.30-14.30 uur groep 1-8 8.30-14.30 uur groep 1-8 8.30-12.30 uur groep 1-8 8.30-14.30 uur groep 1-8 8.30-12.00 uur groep 1-4 8.30-14.30 uur groep 5-8

 

 

 

Reacties zijn gesloten.