Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert samen met de klassenouders en het team de jaarlijkse vieringen als Sinterklaas, Kerst, Carnaval (indien van toepassing), Pasen en de Avondvierdaagse en regelt ook de uitvoering van deze gebeurtenissen. Tevens zet de commissie zich in voor activiteiten die voor de gehele school van toepassing zijn.

 

Daarnaast is er nog een groot aantal klassengebonden activiteiten zoals hatex, groepslezen, excursies, schoolreisjes, musical, sportdag, projecten e.d.

De hulp van andere ouders voor het slagen van deze activiteiten is echter onmisbaar.

Daarom inventariseert de AC elk jaar welke ouders zin en tijd hebben om bij de verschillende activiteiten te komen assisteren. Zij worden dan t.z.t. benaderd door een lid van de activiteitencommissie of door de klassenouder, al naar gelang de activiteit schoolbreed of alleen voor de klas van toepassing is.

Reacties zijn gesloten.