Groep 5 Arjan/ Romy

Groep 5  


De leerkrachten:

Arjan Hoek en Romy Wendrich.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wij vinden het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school komen. En daarom werken wij aan een goede sfeer in de klas.

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 5 zijn:

Rekenen: getallen tot 1000, optellen en aftrekken over het honderdtal, tafels 1 t/m 10 worden herhaald en uitgebreid met delen. Meten met maten als cm, m en km, oppervlakte en omtrek berekenen, klokkijken (analoog en digitaal). Er wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, ontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep 5 aan bod komen zijn o.a.: -ei/ij, -eind -d, -open en gesloten lettergrepen, -ou/au, -aai/ooi/oei en -ch/cht. Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taal Actief.

Lezen: Het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Timboektoe en Nieuwsbegrip.

Presentaties: alles kinderen houden een nieuwskring, boekbespreking en een spreekbeurt.

Wereldoriëntatie: bij het vak aardrijkskunde wordt Nederland in al zijn facetten behandeld. En zal er medio groep 5 begonnen worden met de topografie van Nederland. Bij geschiedenis worden de volgende tijdvakken behandeld: de jagers en boeren (prehistorie), de Romeinse tijd, het leven als ridder en de Middeleeuwen. We sluiten af met het ontdekken van de wereld en maken kennis met Columbus. Bij biologie leren we alles over planten, voeding, techniek, dieren, het weer, het klimaat. De methodes zijn verdeeld in 5 thema’s, deze worden afgesloten met een toets. De methode die wij voor deze vakken gebruiken zijn Meander voor aardrijkskunde, Brandaan voor geschiedenis en Naut voor biologie.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de lenteloop, koningsspelen en de excursie naar het Muiderslot. We sluiten het schooljaar af met het schoolkamp.

Belangrijke data:

 

Communicatie en afspraken:

Wij zijn altijd bereikbaar via de mail arjan.hoek@obsbijvanck.nl en romy.wendrich@obsbijvanck.nl Daarnaast kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnen lopen. Wij maken graag wat tijd voor u vrij.

 

Reacties zijn gesloten.