Waar onze school voor staat

Missie

De OBS Bijvanck is een Openbare Basisschool die voor alle leerlingen een optimale leer- en leefomgeving schept waarin het kind zich onderwijskundig en sociaal-emotioneel volwaardig kan ontplooien.

Waar streven wij naar:

  1. De OBS Bijvanck stemt het aanbod af op de in kaart gebrachte behoeftes van de leerlingen.
  2. De resultaten van het onderwijs op de OBS Bijvanck worden geanalyseerd en geëvalueerd teneinde een optimaal niveau te bereiken.
  3. Op de OBS Bijvanck heerst een veilig leer- en leefklimaat.
  4. Op de OBS Bijvanck voldoen de materialen en leermiddelen aan de hoogste kwaliteitsnorm.
  5. Het personeel op de OBS Bijvanck werkt met elkaar samen om de onderwijsdoelen in een ononderbroken ontwikkelingslijn te realiseren.

Visie OBS Bijvanck

De visie van de OBS Bijvanck gaat over vier aspecten van educatie: visie op kind en ontwikkeling, visie op mens en maatschappij, visie op vorming, leren en onderwijzen en visie op professioneel handelen.

In ons visiedocument leest u alle details!

Reacties zijn gesloten.