Samenwerking

In het scholencomplex “De Bijvanck” werken wij samen met KBS De Pionier. Door de goede samenwerking zijn veel activiteiten mogelijk die anders niet zouden kunnen worden uitgevoerd.U kunt hierbij denken aan uitgebreide handvaardigheids- en technieklessen, musicals en presentaties door alle groepen, kampen voor de groepen 5 t/m 8 en bewegingsonderwijs van fulltime vakleerkrachten.

Ook gaan we gezamenlijk op excursies en schoolreizen, organiseren we met elkaar sport- en speldagen en maken we allemaal gebruik van het centrale documentatiecentrum. Daarnaast wordt op onderwijsinhoudelijk gebied regelmatig overlegd en ieders kwaliteiten ingezet.

 

Reacties zijn gesloten.