Schoolgrootte, groepsgrootte en leerling-populatie

 

In het schooljaar 2021-2022 starten wij met 9 groepen. Twee gecombineerde groepen 1/2 en een groep 1 en daarnaast de groepen 3, 4, 5, 6, 7  en 8.

De meeste vierjarigen die worden ingeschreven hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten. We signaleren dat het aantal aanmeldingen van vierjarigen in de kleuterbouw enigszins toeneemt. Het is opvallend dat veel kinderen van oud-leerlingen bij onze school worden/zijn ingeschreven. Dat geeft aan dat zij, de ouders,  het naar hun zin hebben gehad op onze school en daar met vertrouwen hun kind plaatsen. De leerling-populatie vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school.

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen middels het LVS (leerling volgsysteem) van Cito. Gedurende het cursusjaar worden de kinderen op allerlei (vak)gebieden getoetst. Na het maken van  uitgebreide analyses wordt de kinderen zoveel mogelijk “onderwijs op maat” gegeven. Dit levert goede tot zeer goede resultaten op. De gemiddelden liggen altijd op het A of B niveau. (dus boven het landelijk gemiddelde)

Ook dit jaar heeft onze school (groep 8) weer erg goed gescoord op de eindtoets van Cito. Met een score van 536,4 (op een schaal van 501 tot 550) kwamen we 2 punten boven het landelijke gemiddelde uit.

Het aantal leerlingen per groep is afhankelijk van het aantal leerkrachten dat door het ministerie van onderwijs wordt toegekend. Tevens is het aantal groepen voor het komend schooljaar afhankelijk van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande
schooljaar aan de school stond ingeschreven.

De groepsgrootte van het schooljaar 2021-2022 is op dit moment:

  • groep 1/2            22 leerlingen
  • groep 1/2            22 leerlingen
  • groep 1                 8 leerlingen
  • groep 3                22 leerlingen
  • groep 4                24 leerlingen
  • groep 5                24 leerlingen
  • groep 6                22 leerlingen
  • groep 7                25 leerlingen
  • groep 8                25 leerlingen

 

Reacties zijn gesloten.