Groep 1/2b – José/ Arjan

De leerkrachten:

Er zijn twee groepen 1 en 2. De leerkrachten zijn: Lianne Beek, Wendy Lanphen, Arjan Hoek en José Koelink.

 

 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma:
De parallelgroepen 1 en 2 werken aan dezelfde thema’s en doelstellingen. Naast het thema gebruiken wij de Functieontwikkeling, als een toetsmodel om de kinderen gedurende deze twee jaar te volgen. De sociaal- emotionele ontwikkeling wordt bevorderd a.d.h.v. de methode  ‘Kanjertraining’. D.m.v deze methode leren wij respectvol met elkaar om te gaan. Bovenal stellen wij het kind centraal in al zijn kunnen en mogelijkheden.

Creatief: Binnen het thema verwerken wij de informatie door creatief bezig te zijn, knippen plakken, kleien, verven etc. Dit is o.a. ook belangrijk voor de motorische ontwikkeling.

Rekenen: Wij leren de kinderen spelenderwijs de cijferherkenning tot 20, hoeveelheidsbegrip, meten, meetkunde, vormen, tijdsbegrip en ruimtelijke begrippen.

Taal: In onze thema’s staat woordenschat centraal, o.a. het aanleren van nieuwe woorden, in zinnen kunnen spreken en jezelf verstaanbaar maken zijn hier onderdeel van. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met een logopediste. Zij screent de kinderen van groep 2 in oktober en bespreekt dit met ouders en leerkracht.

Lezen: Wij stellen elke twee weken een letter centraal n.a.v. het thema (lettertrein). Kinderen mogen n.a.v. de letter iets mee naar school nemen wat met dezelfde eerste letter begint. Wij stimuleren de kinderen, aan de hand van spelmateriaal, de letters eigen te maken. De logopediste screent de kinderen van groep 2 en de kinderen die aangeven te willen lezen krijgen een apart programma op leesgebied.

Presentaties: Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen presenteren. Dit doen wij in de klas d.m.v. spreken in de kring ’het kletstheater’ (voorbereiding voor de latere spreekbeurt). Aan het eind van het jaar presenteren de kinderen een musical.

Wereldoriëntatie: Binnen het thema bieden wij de kinderen onderwerpen aan die centraal staan d.m.v. boekjes, digibord, excursies, kringgesprek, wandeling, techniek en bezoek van externen.

Gym: De kleuters gaan met slecht weer en in de wintermaanden naar het speellokaal. De bewegingsles bestaat uit een gymles of spelles. Wij gebruiken geen sportkleding maar gymmen  in ondergoed en eventueel gymschoenen.

Activiteiten:
Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering en de presentatie in de winter. De koningsspelen, de excursies en het schoolreisje in de loop van het jaar

.

Belangrijke data:

 


Communicatie en afspraken:
arjan.hoek@obsbijvanck.nl
jose.koelink@obsbijvanck.nl

Klik op de foto om hem te vergroten.

Reacties zijn gesloten.