Groep 4 – Zarella

De leerkrachten:

Ik ben Zarella de Kruijf en werk sinds een aantal jaar in groep 4.

Ik vind het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school komen. En op hun eigen niveau kunnen werken. 

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 4 zijn:

Rekenen: Er wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. Wij gaan verder met rekenen t/m 100. Wij leren de tafels 1 t/m 10. Daarnaast beginnen wij met klokkijken.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, ontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod.

Spelling: verschillende spellingscategoriën die in groep 4 aan bod komen zijn o.a.: -ei/ij, -eind -d, -open en gesloten lettergrepen, -ou/au, -aai/ooi/oei en -ch/cht, -s/z, -v/f . Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taal Actief.

Lezen: het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Timboektoe en Nieuwsbegrip.

Presentaties: in de loop van het jaar houden de kinderen een  boekbespreking en een spreekbeurt.

Wereldoriëntatie: komt aan bod door middel van verhalen en filmpjes.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de  koningsspelen en schoolreis.

Data:

Communicatie en afspraken:

Ik ben altijd bereikbaar via de mail, zarella.kruijf@obsbijvanck.nl.

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.