Groep 6- Joep

 

De leerkrachten:

 

 

 

 

 

 


Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en eigenaar zijn van hun eigen werk.

Jaarprogramma:

De hoofdpunten uit de lesstof van groep 6 zijn:

Rekenen: orientatie in de getallen tot 10.000. We herhalen de grote plus en min sommen en beginnen met kolomsgewijs rekenen. De getallen met vermenigvuldigen en delen worden groter. Het is hiervoor belangrijk dat de tafels tot en met 10 goed in zitten. Klokkijken en rekenen met maten wordt herhaald.

Taal: woordenschat, stellen, woordbenoemen, ontleden en spreekvaardigheid komen wekelijks in verschillende thema’s aan bod.

Spelling:  Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taal Actief.

Lezen: Het lezen is opgesplitst in vlot en op toon lezen en begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Timboektoe en Nieuwsbegrip.

Presentaties: alles kinderen houden een nieuwskring, boekbespreking en een spreekbeurt.

Wereldoriëntatie: De methode die wij voor deze vakken gebruiken zijn Meander voor aardrijkskunde, Brandaan voor geschiedenis en Naut voor biologie.

Eigen taken tijd: elk kind werkt zelfstandig in werkboeken, op chromebooks en met zelfcorrigerend materiaal op eigen niveau.

Activiteiten:

Gedurende het schooljaar staan er een aantal leuke, leerzame en/of sportieve activiteiten op het programma. Dit zijn in de herfst de sportdag en de kinderboekenweek. Uiteraard Sinterklaas en de kerstviering in de winter. In het voorjaar de lenteloop, koningsspelen en de excursie naar het Zuiderzeemuseum. We sluiten het schooljaar af met het schoolkamp.

Belangrijke data:

Communicatie en afspraken:

Ik ben bereikbaar via joep.bruin@obsbijvanck.nl.

 

Reacties zijn gesloten.