Leermaterialen en methodes

Op de OBS Bijvanck werken we met de nieuwste lesmethodes en leermaterialen. Hierdoor is het mogelijk om bij alle vakken te voldoen aan de kerndoelen zoals die door de inspectie worden voorgeschreven. In de laatste 4 jaar zijn de methodes voor rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling en wereldoriëntatie vernieuwd en het komende schooljaar gaan we de nieuwe taal- en spellingmethode “ Taal Actief” in gebruik nemen.

Alle methodes bevatten software waaraan kinderen individueel of in tweetallen kunnen werken. Ook zijn de methodes voorzien van software voor de digitale schoolborden die wij in alle groepen gebruiken. Hierdoor wordt het mogelijk om heel aanschouwelijk te werken en bij zeer veel onderwerpen ondersteuning op internet te zoeken. Filmpjes, teksten, documentaires en beeldmateriaal zijn door een druk op de knop op te roepen. Gedifferentieerde instructie en op niveau en in eigen tempo werken is hierdoor zeer goed in praktijk te brengen.

Veilig Leren Lezen

OBSwebsite-70

In groep 3 werkt de school met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (VLL).
Dit is een lees- en taalmethode ineen. Op de website
www.veiliglerenlezen.nl vindt u informatie over de wijze waarop deze
methode werkt en kunt u tevens lezen wat u thuis kan doen met uw kind
op het gebied van lezen.

ICT

In het schooljaar 2016-2017 is er een uitgebreid en snel wifi netwerk aangelegd en zijn veel nieuwe chromebooks aangeschaft. Hierdoor kunnen de kinderen zowel in de klas als op de werkplekken in de verschillende gemeenschappelijke ruimten met de uitgebreide software die hoort bij de methodes aan de slag.

 

Reacties zijn gesloten.