Sociaal emotionele ontwikkeling

Veiligheid

Op de OBS Bijvanck vinden wij het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, zich er veilig voelen. Respect tonen naar elkaar is daarbij voorwaardelijk. Tijdens de lessen wordt hier regelmatig aandacht aan besteed en (misschien wel belangrijker) in de dagelijkse praktijk staan we hier zeer regelmatig bij stil. We hebben schoolafspraken voor in de klas, op de gangen en buiten het gebouw, die regelmatig onder de aandacht worden gebracht, onder andere bij het bespreken van “De afspraak van de week”.

 

Speciale aandacht besteden we aan het fenomeen plagen en pesten. Wanneer er sprake is van echt structureel pestgedrag, dan is dat een probleem van zowel het gepeste kind als de “pester”, waarbij opvoeders al het mogelijke in het werk moeten stellen om dat probleem op te lossen. Op school hebben we met het team en de kinderen afspraken gemaakt over deze materie. Wanneer er daadwerkelijk gepest wordt, beschouwen we het niet als klikken als kinderen dat bij hun groepsleerkracht melden. Indien blijkt dat er in een pestsituatie structurele begeleiding noodzakelijk is, zullen we de ouders/verzorgers vanzelfsprekend terstond inlichten en verzoeken samen met ons het probleem op te lossen.

Op het plein, recht voor de ingang ligt een tegel met een lieveheersbeestje erop. Hiermee geeft de OBS Bijvanck, leerkrachten, ouders en kinderen aan, dat we echt tegen zinloos geweld zijn, trouwens tegen al het geweld.

Kanjertraining

Bij de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van “De Kanjertraining”. Om deze methodiek te mogen onderwijzen zijn alle leerkrachten de opleiding tot kanjertrainer gaan volgen.

Op een speelse manier in de onderbouw en gerelateerd aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in de bovenbouw, wordt gewerkt aan een positief pedagogisch klimaat in de klas en op school. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen en hun zelfvertrouwen neemt toe. Zij leren grenzen te stellen. Het hoofddoel van de kanjertraining is een kind te leren positief over zichzelf en over anderen te laten denken.

Wilt u meer weten over de kanjertraining, bezoekt u dan de website: www.kanjertraining.nl of klik op het filmpje:

Film is eigendom van Kanjertrainingen B.V. – Almere

Reacties zijn gesloten.